اقدامات مربوط به بازسازي نوسازي و يا تعمير محل کار و يا زندگي شما به ارائه خدمت بپردازد
بسياري از ما نياز به يک بنا گچ کار و يا کاشي کار را احساس کرده ايم زماني که سرويس بهداشتي نياز به تغييرات و نوسازي دارد
بسياري از ما نياز به يک بنا گچ کار و يا کاشي کار را احساس کرده ايم زماني که سرويس بهداشتي نياز به تغييرات و نوسازي دارد
يکي از دلايل اصلي بسياري از آتش سوزي ها در ساختمان هاي بزرگ اتصالي در تابلوهاي برق اصلي و يا حتي تابلوبرق واحدها هستند
بي شک يکي از مواردي که اهالي يک خانه را متحمل سختي هاي فراوان مي کند مشکلاتي است که ممکن است در تاسيسات ساختمان رخ دهد
نقاشي ساختمان بي شک يکي از عناصر اصلي زيبايي و آرامش در محيط زندگي رنگ آميزي و نقاشي ساختمان است نقاشي از هر دو منظر جلوه ظاهري و کيفيت بسيار حائز اهميت است
%
دکوراسيون و طراحي داخلي
%
رنگ و نقاشي
%
تاسيسات
%
تاسيسات
چرا انتخاب ما
کيفيت

شرکت پيشگام در عرصه خدمات با بيش از ?? سال تجربه در صنعت ساختمان، به ارائه کليه خدمات ساختماني در تهران مي‌پردازد. خدماتي مانند نقاشي ساختمان، بنايي،لوله کشي و تاسيسات ساختمان، برقکاري و ساير خدمات ساختمان....

امنيت

شرکت پيشگام در عرصه خدمات با بيش از ?? سال تجربه در صنعت ساختمان، به ارائه کليه خدمات ساختماني در تهران مي‌پردازد. خدماتي مانند نقاشي ساختمان، بنايي،لوله کشي و تاسيسات ساختمان، برقکاري و ساير خدمات ساختمان. در اين راستا اوستاپ با استفاده از مکانيزم‌هاي کنترلي، نظم شرکتي و تجربه خود ارائه‌ي ارزش‌هاي کيفيت، امنيت، قيمت مشخص و خوش قولي را به مشتريان تضمين مي‌کند.

خوش‌قولي

شرکت پيشگام در عرصه خدمات با بيش از ?? سال تجربه در صنعت ساختمان، به ارائه کليه خدمات ساختماني در تهران مي‌پردازد. خدماتي مانند نقاشي ساختمان، بنايي،لوله کشي و تاسيسات ساختمان، برقکاري و ساير خدمات ساختمان. در اين راستا اوستاپ با استفاده از مکانيزم‌هاي کنترلي، نظم شرکتي و تجربه خود ارائه‌ي ارزش‌هاي کيفيت، امنيت، قيمت مشخص و خوش قولي را به مشتريان تضمين مي‌کند.

شرکت توسعه پارسشرکت توسعه پارس	شرکت توسعه پارس	شرکت توسعه پارس